Gæstedagpleje
Gæstedagpleje
 
I Syddjurs Kommunale dagpleje har forældre mulighed for at få deres barn i gæstedagpleje, når deres faste dagplejer er fraværende på grund af ferie, afspadsering, sygdom eller andet.
 
Vi forsøger at børnene kommer steder hen, hvor de kender den voksne og kan føle sig trygge. Børnene vil oftest have mødt den pågældende dagplejer i legestuen eller via besøg hos de enkelte dagplejere i gruppen.
 
At komme i gæstedagpleje har også en positiv effekt ifht. at møde nye børn og voksne som børnene får gode oplevelser sammen med. De leger nye lege, laver nye aktiviteter, får andre frokostretter m.m. som nogle forældre fortæller, kan det give børnene nye gode relationer og oplevelser som styrker dem.
 
 
Dagplejen er inddelt i 3 hoveddistrikter, Mols, Midtdjurs og Rosenholm.

Hver distrikt er delt ind i flere områder med en eller flere legestuegrupper. I de enkelte grupper er der udnævnt en gruppe koordinator som samarbejder med de andre dagplejere om planlægning af ferie, afspadsering og evt. placering af børn i gæstedagpleje.

I nogle områder er der gæstedagpleje, i Hornslet har vi et gæstehus. Dernæst benyttes 5. plads hos dagplejeren, se under dit lokale område hvordan gæstepasningen er organiseret der.

 

Gæstehus og gæstedagplejere har altid førsteprioritet!

Det er meget vigtigt, at man som forældre melder tilbage, når men ikke ønsker den tildelte gæsteplads. Pladsen kan eventuelt bruges til et andet barn, så dette barn ikke skal placeres et andet sted end hos de kendte, f.eks. hos en dagplejer i et andet område.

Jo højere informationsniveau – jo bedre planlægning og bedre muligheder er der for, at man selv og  de andre forældre kan få opfyldt deres ønsker om gæstedagpleje. 

 


Billede 1
Sidst opdateret 14. januar 2016