Om dagplejen
Billede 1
Trygge overskuelige rammer

Dagplejens styrke ligger i det hjemlige miljø som karakteriseres ved det nære, det tætte, det varme og trygge. Det er et lille og roligt miljø, hvor der skabes relationer til 4 børn og en tæt følelsesmæssig kontakt til en voksen. Det er den samme voksne der varetager dit barns behov i løbet af dagen, hvilket er med til at give dit barn en tryg og overskuelig hverdag som skaber grundlag for leg og læring.

Vi vægter at skabe rum for forskellighed og mangfoldighed og arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Den enkelte dagplejer har ud fra overordnede rammer en udstrakt grad af selvorganisering, hun planlægger selv dagen med udgangspunkt i børnenes behov, udvikling og trivsel. Det skaber en god udnyttelse af den enkelte dagplejers ressourcer, således at vi tilgodeser dit  barns individuelle behov i videst muligt omfang.

Vi arbejder ud fra de faglige lovgivningsmæssige krav der stilles til dagtilbud og anvender faglige redskaber, som læreplaner, børnemiljøvurderinger og kvalitetsmålinger. Dagplejepædagogen følger dit barns udvikling, trivsel og tilbyder faglig sparring til dagplejeren. Dagplejepædagogen er jeres og kommunens garanti for den pædagogiske kvalitet.

 

 

Sidst opdateret 13. september 2018