Dagligdagen

Dagligdagen

 

Billede 1
Billede 2
Syge børn

Når børn bliver syge er det ikke hensigtsmæssigt at de skal være i deres dagtilbud.
Dels kan de smitte, så flere bliver syge og dels af hensyn til deres egen tryghed og velbefindende.

Der kan være forskellige opfattelser af hvornår et sygt barn må komme i dagtilbud igen.
Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn. Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme.

Vejledningen omfatter alt fra hepatitis, influenza og kighoste til børneorm, mellemørebetændelse og lus.

Medicin

Medicingivning i dagplejen finder under normale omstændigheder ikke sted.

Ved kroniske sygdomme kan der være behov for at give medicin i løbet af dagen. Der skal i så fald foreligge dokumentation fra barnets egen læge samt instruktion for medicingivningen.

Hvis der i dagplejehjemmet er et dagplejebarn med f.eks. feberkrampe, skal dagplejeren have en stikpille liggende til at standse anfaldet.

Medicinen opbevares utilgængeligt for børn. Forældrene skal altid kontakte dagplejepædagogen, hvis barnet har behov for medicin, eller der er tvivlstilfælde.

Det er i orden at færdiggøre en penicillinkur, hvis barnet i øvrigt er rask.

 

 

 

Sidst opdateret 19. april 2013