Hvorfor vælge dagpleje?

Værdigrundlag

 

Omsorg, tryghed, tid og nærvær er 4 grundlæggende værdier barnet mødes med i dagplejen

Dagplejens styrke ligger i det hjemlige miljø og karakteriseres ved omsorg. Dagplejen har det nære, det tætte, det varme og trygge, hvilket giver dit barn oplevelsen af at være noget særligt.

Dagplejeren vil i samarbejde med forældre og børn skabe rammer, der fremmer børns alsidige udvikling og trivsel. Der arbejdes løbende med målsætningen og principperne vedtaget af forældrebestyrelsen indenfor de mål og rammer, der er fastlagt af byrådet.

 • Der lægges vægt på at børnene trives og udvikles i deres hverdag.
 • De skal have rammer der sikre et godt og sundt børneliv med livsglæde, hvor de bliver inddraget og hørt.
 • Børnene skal mødes med anerkendelse og respekt. Det enkelte barn skal opleve at have værdi for fællesskabet og i de relationer, hvori det indgår i dagplejen.
 • Børnene har medindflydelse og spiller en aktiv rolle i deres egen udvikling og læring.
 • Børnenes nære relationer vægtes højt.

 

 

Billede 1
Dette kan bl.a. realiseres ved:
 • At skabe tryghed for barnet.
 • At give omsorg til barnet.
 • At udvikle barnets selvstændighed.
 • At øge barnets selvværd.
 • At udvikle barnets kreativitet og fantasi.
 • At udvikle barnets sprog.
 • At udvikle barnets motorik.
 • At lære barnet at indgå i sociale relationer.
 • At give barnet tid og nærvær.
 • At skabe forudsigelighed omkring barnet
 • At lave børneiagttagelser.
Billede 2
Sidst opdateret 13. september 2018